ދީން
0

ދޮގު ވަރަޢަވެރިކަން

0

ބުއްދީގެ ނިޢުމަތް

0

ރިޕޯޓް
0

ޑރ. ޢިޔާޒް ގެ ވާހަކަތަކަށް ހުސައިން ރަޝީދު އަހުމަދު ގެ ރައްދު

ޑރ. ޢިޔާޒް ގެ ވާހަކަތަކަށް ހުސައިން ރަޝީދު އަހުމަދު ވަރުގަދަ ރައްދެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެއްވައިފިއެވެ. - ސަފު ނުހެދުމަކީ ނަމާދު ބާޠިލުވާނޭ ކަމެއް ނޫން!