Advertisement
Advertisement
ކުޅިވަރު
ފުޓުބޯޅަ
އެހެނިހެން
0

ޖޯކު ޖެހީ ލިވަޕޫލަށް، ޖޯކަކަށް ވީ މީޑިއާނެޓް

މީސް މީޑިއާގައި މިހާރު އެންމެ ހޫނުކޮށް ކުރިއަށްދާ ތިކިޖެހި ތާނައިގެ ބަހުސަށް މިއަދު މީޑިއާނެޓް ތަދައްޚުލް ވެއްޖެއެވެ.