ކުޅިވަރު
ފުޓުބޯޅަ
ބާސްކެޓްބޯޅަ
0

ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ގާއިމްކުރަން ޓެންޑަރ ބޯޑަށް ފޮނުވައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް

އެހެނިހެން
0

ޖޯކު ޖެހީ ލިވަޕޫލަށް، ޖޯކަކަށް ވީ މީޑިއާނެޓް

މީސް މީޑިއާގައި މިހާރު އެންމެ ހޫނުކޮށް ކުރިއަށްދާ ތިކިޖެހި ތާނައިގެ ބަހުސަށް މިއަދު މީޑިއާނެޓް ތަދައްޚުލް ވެއްޖެއެވެ.