ކުޅިވަރު
ފުޓުބޯޅަ
0

ރެއާލް މެޑްރިޑް އާއި އެލްޗޭ ކުޅުނުު މެޗު އެއްވަރު

ރެއާލް މެޑްރިޑް އާއި އެލްޗޭ ކުޅުނުު މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުން

އެހެނިހެން
0

ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު "ކާއްޓޭ ދި ވާންޗޯ" ތާރޒްޑޭ ނައިޓުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް މި އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންދާ ފަރާތުން ބުނެފިއެވެ.

ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު "ކާއްޓޭ ދި ވާންޗޯ" ތާރޒްޑޭ ނައިޓުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް މި އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންދާ ފަރާތުން ބުނެފިއެވެ.