ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރަން ބޭނުންވާ ޓާފް ފުވައްމުލަކަށް ގެނެސްފި

ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް ފޮޓޯ: ފޭސްބުކް

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރަން ބޭނުންވާ ޓާފް ފުވައްމުލަކަށް ގެނެސްފި ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު މުމްތާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުމްތާޒް މިއަދު ފޭސްބުކް މެދުވެރި ކުރައްވާ ކުރި ޕޯސްޓެއްގައިވަނީ ފުވައްމުލަކު ދެކުނުދާއިރާ "ދޫނޑިގަން" ގެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ޓާފް ގެނެވިއްޖެ ކަމަށެވެ.

މިއީ މިސަރުކާރުން ފުވައްމުލަކުގައި ތަރައްޤީ ކުރާ މިފަދަ ދެވަނަ ދަނޑެވެ. މީގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގައި ވެސް ވަނީ ޓާފް ދަނޑެއް އަޅާ މިހާރު ބޭނުން ކުރަންވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ.


Advertisement
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު