ފުވައްމުލަކު މަގުތަކުގައި ގަސްހެއްދުމަށާއި ނާސަރީ ހިންގުމަށް، ފުވައްމުލައް ވެމްކޯގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލަަށް ކާދު ހަދިޔާ ކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ މަގުތައް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، މަގުތަކުގައި ގަސްހެއްދުމަށާއި ނާސަރީ ހިންގުމަށް، ފުވައްމުލައް ވެމްކޯގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލަަށް ކާދު ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ.
 މިތަކެތި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވެމްކޯގައެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި އެމްޓީސީސީން ހެދި މަގުގައި މިހާރުވެސް ވަނީ ގަސް އިންދާ ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ރަށުތެރެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް ބައެއް ރައްޔިތުން ބުނެއެވެ. 


Advertisement
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު