Advertisement
Advertisement

ފަލަސްތީންގެ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް؟

ޢައްޒާގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ގަތުލު އާންމު މެދު ކަނޑާލައި ރަޙީނުކޮށްފައިވާ މުސްލިމުން ދޫކޮށްލުމަށް އދން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

Advertisement

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ އެކްސް އެކައުންޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ނެގި ވޯޓުގައި 15 ގައުމަކުން ބައިވެރިވިއެވެ. 14 ގައުމަކުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ވޯޓުދިންއިރު އެމެރިކާއިން ވަކި ކޮޅަކަށް ވޯޓުނުދެއެވެ.

މި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ގައުމުތަކުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ މި ހަނގުރާމައަށް ދާއިމީ ނިމުމެއް ގެނައުމަށް އެޅޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ކަމުގައެވެ. އަދި މި ނިންމުން ވަގުތުން ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. 

Advertisement
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު