Advertisement
Advertisement

ޝިމާލް އަދި ޖަރީޝް ބޮޑީ ބޯޑް ވޯލްޑް ޓުއަރ އިވެންޓް އިން 3 ވަނަ ހޯދައިފި

ޝިމާލް ޝަމީމް އަދި ޖަރީޝް ޖިހާދް ޝިމާލް ޝަމީމް އަދި ޖަރީޝް ޖިހާދް

ބޮޑީ ބޯޑް ވޯލްޑް ޓުއަރ އިވެންޓް އިން 3 ވަނަ, ޝިމާލް އަދި ޖަރީޝް ހޯދައިފިއެވެ.

Advertisement

ޝިމާލް ޝަމީމް އަދި ޖަރީޝް ޖިހާދް 3 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ވިޒިޓް މޯލްޑިވެސް ޕްރޯ 2022 ޖޫނިއަރ ކެޓެގަރީ އިންނެވެ.

މި ކާމިޔާބީ ފާހަނގަކޮށް ފުވައްމުލަކު ސާފިން އެސޯސިއޭޝަން އިން ވެނީ އެ އެސޯސިއޭޝްންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ޕޯސްޓެއްވެސް ކޮށްފައެވެ. މި ޕޯސްޓުގައި ވަނީ މުޅި ފުވައްމުލައް އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސާފިން ކޮމިއުނިޓީ އިން ވަރަށް ފަޚުރުވެރި ވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅެތި ރާޅާ އެޅުންތެރިން ނާއި ވާދަކޮށް ދެއްކި ހިއްވަރަށް ތަޢުރީފުވެސް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު