ފުވައްމުލަކުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި - އެމްއެންޑީއެފް

ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ފުވައްމުލަކު ގެއެއްގައި އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މި ހާދިސާ އެމްއެންޑީއެފަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ 14:35 ގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ވެއެވެ. ފުވައްމުލަކު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން މިހާރުވަނީ މި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލާފައެވެ. މި ޙާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވާކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު ލަކީސްޓަރ ކިޔާ ގެއެއްގެ ބަދިގޭގައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބައެއް ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެތި ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ވަނީ އަނދާފައެވެ.

Advertisement
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ފަހުގެ ލިޔުންތައް