ފިކުރީގެ އިސްތިއުފާ އަނބުރާ ގެންދަވައިފި

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

ޓޫރިޒަމް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ކޮމިޓީއާއި އެންވައަރމެންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކަމުގެ މަޤާމުން މުޙައްމަދު ފިކުރީ އިސްތިއުފާ ނުދެއްވަން ނިންމަވައި، އިސްތިއުފާ ސިޓީ އަނބުރާ ގެންދަވައިފިއެވެ. 

ފިކުރީ އިދްތިއުފާ ދެއްވުމަށއ ނިންމަވައި ފޮނުއްވި ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް މި ނޫހަށްވަނީ ލިބިފައެވެ.

ފިކުރީ ވިދާޅުވީ މުޤައްރިރުކަމުން އިސްތިއުފާދޭން ނިންމި ކަމުގައިވިޔަސް މިހާރު ނަން އަނބުރާ ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ކުރިން ނިންމެވި ކޮން ސަބަބަކާހެދި ކަމެއް ފިކުރީ ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. 

Advertisement
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު