ފުވައްމުލަކުގެ ޖުމްލަ އާބާދީ މިހާރު 13،320 އަރައިފި


ފުވައްމުލަކުގެ ޖުމްލަ އާބާދީ މިހާރު 13،320 އަރައިފި

މިހާތަނަށް ފޭސްބުކް ވެރިފައިވެފައިވާ ހަމައެކަނި ކައުންސިލް ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލިއުމުގައިވާގޮތުން ފުވައްމުލަކުގެ ޖުމްލަ އާބާދީގެތެރެއިން ގިނައީ ފިރިހެނުންނެވެ. އެގޮތުން 6779 ފިރިހެނުން ރެޖިސްޓަރ ވެފައިވާއިރު އަންހެނުންގެ ޖުމްލަ އަކީ 6541 އެވެ.

Advertisement
Advertisement
ރިޕޯޓް
0

ކަރުތާފެނުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ފޮނިިމީރުކަން

އުފެއްދުންތެރިކަމަކީ ދިވެހިންގެ ލޭނާރުގައި ޒަމާނުއްސުރެން މިއަދާއި ހަމަޔަށް ދައުރުވަމުންދާ ކަމެކެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންނާއި ވަޑިންނާއި މޭސަނުން ގިނަކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ދަރިންނަށް ދެބަސް ނުވެވޭނެ ހަގީގަތެކެވެ. އެހެނ...

ލައިފް ސްޓައިލް
0

އެނދު އެޅުމުގައި 21 އަހަރުވީ ތޮލްހަތު

ބެޑް ޑެކަރޭޓް ކުރުމަކީ ރިޒޯޓް ތަކުގައި ހައުސްކީޕިންގް ގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުދިންނަށް މާކަ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވީ ނަމަވެސް ހަޤީގަތުގައި އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫ މަސައްކަތެކެވެ. އެގޮތުން ހައުސްކީޕިންގް ގައި ރޫމްބޯއީ އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ތޮލްހަތް އ...

ކުޅިވަރު
0

20/21 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ޗެލްސީއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މިރޭ ކުޅެވުނު މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު ފޯރި ގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު މަންޗެސްޓާރ ސިޓީ ބަލިކޮށް ޗެލްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.