Advertisement
Advertisement

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދޯހަޅި ކަމުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ މީހަކު މިހާރު މަދު


ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދޯހަޅި ކަމުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ މީހަކު މިހާރު މަދު

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކާއި ޚިލާފަށް ރަށުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް އިސްކަންދޭ ބައެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާ އަށް ބަލާލިޔަސް މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފާހަނގަ ވެގެން ދާނެއެވެ.

Advertisement
Advertisement
ރިޕޯޓް
0

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދޯހަޅި ކަމުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ މީހަކު މިހާރު މަދު

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކާއި ޚިލާފަށް ރަށުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް އިސްކަންދޭ ބައެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާ އަށް ބަލާލިޔަސް މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފާހަނގަ ވެގެން ދާނެއެވެ.

ދީން
0

ދޮގު ވަރަޢަވެރިކަން

ދީނީ ނަޒަރަކުން ބަލާ އިރު، ވަރަޢަވެރިކަމުގެ ޚާއްޞަ މާނައަކީ މާތް ﷲ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމުން ދުރުވުމާއެކު، މަކްރޫހު ކަންކަމުންވެސް ދުރުވުމެވެ.

ލައިފް ސްޓައިލް
1

އެއްދޮރު ބަންދުވާއިރު އެއްހާސް ދޮރު ހުޅުވޭނެއެވެ

ވަޒީފާއެއް ނެތް ވަރަށް ފަޤީރުކޮށް އުޅެމުން ދިޔަ މީހަކު ވަރަށް ބޮޑު ކޮމްޕިއުޓަރު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއްގެ ފާޚާނާ ސާފުކުރާ މީހާގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައި އިންޓަވިއުއަށް ހޮވުނެވެ. އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން ކޮންޕިއުޓަރު ކުންފުނީގެ މެނޭޖަރ، ވަޒީފާނެއް މީހާއަށް...

ކުޅިވަރު
2

މައިލޯ އެސޯސިއޭޝަން އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އިން ފުވައްމުލަކު ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 3 ދަރިވަރަކު މެޑަލް ހޯދައިފި

މައިލޯ އެސޯސިއޭޝަން އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުން ފުވައްމުލަކު 3 ދަރިވަރަކު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 25 - 28 އޯގަސްޓް ގެ ނިޔަލަށެވެ.