ފުވައްމުލަކު ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއްގައި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި


ފުވައްމުލަކު ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއްގައި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި އިއްޔެ ހިނގި މިހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބިފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު އަންހެން ކަނބަލަކަށެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާދިޔަގޮތް ކިޔާދެމުން މިހާދިސާގައި އަނިޔާވި އަންހެންމީހާ "ރަށިކަބަރޮ" އަށް ކިޔާދެމުން ބުނީ އާދައިގެމަތިން ޕެޓްރޯލް ޝެޑަށް ދިޔައީ ސައިކަލަށް ޕެޓްރޯލް އަޅަން ކަމަށެވެ.

Advertisement
Advertisement
ރިޕޯޓް
0

ކަރުތާފެނުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ފޮނިިމީރުކަން

އުފެއްދުންތެރިކަމަކީ ދިވެހިންގެ ލޭނާރުގައި ޒަމާނުއްސުރެން މިއަދާއި ހަމަޔަށް ދައުރުވަމުންދާ ކަމެކެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންނާއި ވަޑިންނާއި މޭސަނުން ގިނަކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ދަރިންނަށް ދެބަސް ނުވެވޭނެ ހަގީގަތެކެވެ. އެހެނ...

ލައިފް ސްޓައިލް
0

އެނދު އެޅުމުގައި 21 އަހަރުވީ ތޮލްހަތު

ބެޑް ޑެކަރޭޓް ކުރުމަކީ ރިޒޯޓް ތަކުގައި ހައުސްކީޕިންގް ގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުދިންނަށް މާކަ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވީ ނަމަވެސް ހަޤީގަތުގައި އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫ މަސައްކަތެކެވެ. އެގޮތުން ހައުސްކީޕިންގް ގައި ރޫމްބޯއީ އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ތޮލްހަތް އ...

ކުޅިވަރު
0

20/21 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ޗެލްސީއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މިރޭ ކުޅެވުނު މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު ފޯރި ގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު މަންޗެސްޓާރ ސިޓީ ބަލިކޮށް ޗެލްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.