ޑިމޮރެޓްސް އެތެރޭގެ އިންތިހާބު


ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި އެންމެ ބޮޑު އަގުލަބިއްޔަތެއް ހޯދާފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ހަމްދާ

02 ޑިސެމްބަރު 2023 ގައި މުޅިރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި ޕާޓީގެ އެކި ގުނަންތަކަށް 700 އެއްހާ ކެނޑިޑޭޓުން ތަފާތު މަޤާމުތަކަށް ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން 367 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވިފައިވާކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ "ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަޤާމުތަކަށް ހޮވިފައިވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް" ދައްކައެވެ. މިއިންތިހާބުގައި އެންމެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއެއް ހޯދާފައިވަނީ ޕާޓީގެ ވިމެން ޑިމޮކްރެޓްސް ލީޑަރ ކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފާތިމަތު ހަމްދާ މުޙައްމަދު އެވެ. 74.54 % ގެ ނަތީޖާއަކުން ހަމްދާ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާއިރު، އެމަޤާމަށް ވާދަކުރި ދެވަނަ ކެނޑިޑޭޓަށް ލިބިފައިވަނީ 25.46 % އެވެ.

Advertisement
Advertisement
ރިޕޯޓް
0

ޑިމޮރެޓްސް އެތެރޭގެ އިންތިހާބު

02 ޑިސެމްބަރު 2023 ގައި މުޅިރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި ޕާޓީގެ އެކި ގުނަންތަކަށް 700 އެއްހާ ކެނޑިޑޭޓުން ތަފާތު މަޤާމުތަކަށް ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން 367 ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވިފައިވާކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ "ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަޤާމުތަކަށް ހޮވިފަ...

ދީން
0

ދޮގު ވަރަޢަވެރިކަން

ދީނީ ނަޒަރަކުން ބަލާ އިރު، ވަރަޢަވެރިކަމުގެ ޚާއްޞަ މާނައަކީ މާތް ﷲ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމުން ދުރުވުމާއެކު، މަކްރޫހު ކަންކަމުންވެސް ދުރުވުމެވެ.

ލައިފް ސްޓައިލް
1

އެއްދޮރު ބަންދުވާއިރު އެއްހާސް ދޮރު ހުޅުވޭނެއެވެ

ވަޒީފާއެއް ނެތް ވަރަށް ފަޤީރުކޮށް އުޅެމުން ދިޔަ މީހަކު ވަރަށް ބޮޑު ކޮމްޕިއުޓަރު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއްގެ ފާޚާނާ ސާފުކުރާ މީހާގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައި އިންޓަވިއުއަށް ހޮވުނެވެ. އިންޓަވިއުގެ ތެރެއިން ކޮންޕިއުޓަރު ކުންފުނީގެ މެނޭޖަރ، ވަޒީފާނެއް މީހާއަށް...

ކުޅިވަރު