0

ދޮގު ވަރަޢަވެރިކަން

ރިޕޯޓް
ދީން
0

ދޮގު ވަރަޢަވެރިކަން

ދީނީ ނަޒަރަކުން ބަލާ އިރު، ވަރަޢަވެރިކަމުގެ ޚާއްޞަ މާނައަކީ މާތް ﷲ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމުން ދުރުވުމާއެކު، މަކްރޫހު ކަންކަމުންވެސް ދުރުވުމެވެ.

ލައިފް ސްޓައިލް
0

މަސްވެރިޔާ އާއި ސައުދާގަރުގެ ދޮރުވާނު

އެއް ޝަހަރެއްގައި ވަރަށް މުއްސަނދި ސައުދާގަރެއް އުޅުނެވެ. އޭނާ އެއްދުވަހަކު އޭނަގެ ރަޙުމަތްތެރިންނަށް ކެއުމެއް ދޭން ބޭނުން ވިއެވެ. މިގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު ޖާފަތެއް އޭނާ ތައްޔާރު ކުރިއެވެ. އެޖާފަތުގައި ކަނޑު މަހުގެ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި، ދުނިޔޭގައި ލެއްވ...

ކުޅިވަރު
2

މައިލޯ އެސޯސިއޭޝަން އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އިން ފުވައްމުލަކު ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ 3 ދަރިވަރަކު މެޑަލް ހޯދައިފި

މައިލޯ އެސޯސިއޭޝަން އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުން ފުވައްމުލަކު 3 ދަރިވަރަކު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 25 - 28 އޯގަސްޓް ގެ ނިޔަލަށެވެ.